Innboforsikring utland

Forsikringen dekker innbo og løsøre som for eksempel møbler, TV, verktøy, sykler og barnevogn.

innboforsikring.jpg

Innboforsikringen dekker de vanligste skadene som brann-, vann- og tyveriskader. Forsikringen dekker også erstatningsansvar og rettshjelp for deg som privatperson.

Medlemmer som er utstasjonert via arbeidsgiver og bor utenlands kan velge mellom dekning i Europa eller dekning i Verden med forsikringssum 1,5 millioner. 

Produktark (IPID)