Meld skade

Du melder skade direkte til Eika Forsikring her.
Velg deretter hvilken forsikring det gjelder. 

NB: Alle skade oppstått før 01.01.2023 skal meldes til Storebrand sin nettside.

Online lege og psykolog

Du finner kontaktinformasjon i ditt forsikringsbevis.

Spørsmål og svar