Innboforsikring

Det er dyrt å kjøpe alt nytt. Kjøp heller en rimelig innboforsikring. Econas innboforsikring er blant de aller beste i markedet!

innboforsikring.jpg

Du er dekket for skade og tap av innbo og løsøre ved brann, vannskade eller tyveri. Forsikringen inkluderer også bekjempelse av skjeggkre i tillegg til kakerlakker og veggedyr. Hendelige uhell i og utenfor hjemmet er også dekket, f.eks. at TV'en faller ned og knuser eller at du mister kameraet i gulvet.

Forsikringen omfatter blant annet:

  • Tyveri av sykkel, sykkelvogn, el-sykkel, elektrisk sparkesykkel inntil kr 40 000
  • Tilhenger til bil inntil kr 30 000
  • Fritidsbåt inntil kr 60 000
  • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved erstatningsmessig skade 
  • Tyveri fra privat boligs uteareal inntil kr 100 000
  • Tyveri fra fellesbod inntil kr 50 000
  • Ombygging av bolig hvis et medlem av husstanden blir rullestolbruker ved en ulykke eller på grunn av medfødt handikap inntil kr 100 000
  • Utgifter til bekjempelse av skadeinsekter, mus og rotter inntil kr 150.000 pr. skade
  • Rettshjelpsdekning 
  • Uflaksdekning i og utenfor hjemmet

Pris avhenger av bosted

Prisen på forsikringen er avhengig av hvor du bor. Du kan velge mellom fem alternative forsikringssummer: kr 500 000, kr 1 500 000, kr 2 500 000, 4 00 000 og kr 6 000 000. Sørg for å velge høy nok forsikringssum for ditt innbo.

Produktark (IPID)

Forsikring for elsparkesykkel

Fra 2023 må du ha ansvarsforsikring (lovpålagt). Kontakt forsikringskontoret, så hjelper vi deg. 

Spørsmål og svar