Dødsrisiko

Når du har familie, eventuelt andre som er avhengige av deg og din inntekt, har du behov for en livsforsikring eller en dødsfallforsikring (som den ofte omtales). Econas dødsrisikoforsikring er blant markedets aller rimeligste. Kjøper du forsikringen privat koster den gjerne fem til ti ganger så mye.

livsforsikring.jpg

En dødsrisikoforsikring gir langt større handlefrihet enn for eksempel en gjeldsforsikring. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov. 

Forsikringen er ikke direkte knyttet opp mot lånet, og gir derfor langt større handlefrihet enn gjeldsforsikringen. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov.

Hvor stor forsikringssum du har behov for, avhenger av flere faktorer, blant annet:

  • Hvilken sivilstand du har (singel, gift, samboer, enslig forsørger)
  • Størrelsen på inntekt(ene)
  • Reell formue
  • Samlet gjeld
  • Antall barn og alderen på dem
  • Om du eller partner har barn fra tidligere forhold


Du kan velge mellom kr 1 423 440 (12G), kr 2 609 640 (22G) eller kr 4 744 800 (40G) i forsikringssum.

Produktark (IPID)

Spørsmål og svar