Helseforsikring

Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i helsevesenet kan være lang. Helseforsikringen garanterer at du innen 10 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har.

helseforsikring.jpg

Rask og god behandling kan gi kortere (eller ingen) sykemeldingsperiode, og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb, på trening og til hverdagen ellers.

Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ved skadetilfeller. Foruten undersøkelse, operasjon, gjenopptrening med mer, har du dekning for fysikalsk behandling og behandling hos psykolog.

Inkludert i helseforsikringen får du: 

  • Garantert konsultasjon innen 10 virkedager
  • Undersøkelse og behandling hos spesialist 
  • Operasjon på private sykehus
  • Gjenopptrening etter operasjon
  • Second opinion
  • Fysioterapeut, kiropraktor, naprapat m.m.
  • Psykolog og psykologisk førstehjelp

Meld saken din her 

Produktark (IPID)

Spørsmål og svar