Uførekapital

Skattefri utbetaling fra 40 % varig uførhet. Velg mellom 3 ulike forsikringssummer.

uførekapital.jpg

Som ufør må du regne med et betydelig årlig inntektstap frem til pensjonsalder. De fleste er ikke klar over den økonomiske konsekvensen ved å bli ufør. Skulle du bli ufør, kan det koste deg like mye som å totalkrasje bilen - hvert år.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. 

Vår uføreforsikring er blant markedets billigste. Pris på tilsvarende forsikring uten medlemsfordel er fort 5-10 ganger høyere.  

Du kan velge mellom kr 1 337 724 (12G), kr 2 452 494 (22G) eller kr 3 344 310 (30G) i forsikringssum.

Produktark (IPID)

Spørsmål og svar