Reiseforsikring

Med vår helårs reiseforsikring er du forsikret fra det øyeblikket du går ut døra hjemme. Velg mellom singeldekning eller familiedekning. Forsikringen gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden.

reiseforsikring.jpg

Forsikringen gjelder på ferie- og fritidsreiser over hele verden, med inntil 77 dagers varighet. For medlemmet gjelder forsikringen også på tjenestereise.

Med familiedekning gjelder forsikringen også for ektefelle/samboer med samme bostedsadresse, samt barn inntil fylte 21 år. 

Reiseforsikringen inkluderer bl.a.: 

  • Reisesyke og eventuell hjemtransport har ubegrenset forsikringssum
  • Ubegrenset forsikringssum på reisegods, enkeltgjenstander dekkes med inntil kr 40 000
  • Ubegrenset forsikringssum på avbestilling
  • Ubegrenset forsikringssum på forsinket fremmøte
  • Ubegrenset forsikringssum av egenandel ved skade på leiebil på feriereise
  • Evakuering uten beløpsbegrensning
  • Forsinket bagasje dekkes med kr 6 000
  • Uhellsskader på eiendeler med kr 6 000

Det er ingen egenandel ved reiseskader.

Produktark (IPID)

Spørsmål og svar